Vad är schackmatt?

schackmatt är en situation Schack då spelet tar slut

Schackmatt eller schack matt, schack och matt eller bara schacktermen matt, är en situation i Schack som innebär att spelet eller partiet är över. Game Over helt enkelt. Den spelare som har försatt motståndaren i en Schackmatt situation är vinnare av schack-partiet.


HUR GÖR MAN SCHACKMATT?

ATT FÖRSÄTTA SIN MOTSTÅNDARE I SCHACKMATT
Du vinner Schackspelet genom att ställa motståndaren i Schackmatt genom att tränga in motståndarens Kung i ett sådant läge att den inte kan röra sig och är under attack från en eller flera av motspelarens pjäser. Ett exempel på en sådan situation är att Damen flyttas så att kungen är i direkt linje mot damen och inte kan flytta sig någon annanstans.

Var kommer ordet schack-matt ifrån?

schack-matt - ursprunget till schecktermen
Ordet Schackmatt kommer från persiskans Shah Mat.

SchackMatt

SchackMatt - termens ursprung
Schackordet Schackmatt kommer från Persiskan och betyder Kungen är slagen, Kungen är besegrad eller Kungen är hjälplös
Schack Matt
Schack Matt En term från Schackspelet som en av spelarna säger när den fått motståndarens kung att ge upp.
SCHACK-MATT
SCHACK-MATT
SCHACK-MATT kallas den situation som uppstår i slutet av ett schackpart som medför att en av spelarnas kung inte kan röra sig mer och spelet är över. Då är man Schack Matt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Schackmatt

Schack-Spel.net Sitemap