Schackpjäsernas Strategiska Värde

Schacktermer: Schackpjäsernas värde, värde på schackpjäser, schackpjäser, schackstrategi, strategisk värdering av pjäser i schackspel, Schackpjäsernas relativa värden, schackspel.


Vad är varje pjäs i Schack värd?

När man anger böndernas drag brukar man utelämna B:et och bara skriva t.ex. c2-c4, eller med kort notation bara slutdestinationen c4. Motsvarande förflyttning för Damen (D) hade blivit Dc2-c4, eller med den förkortade notationen helt enkelt Dc4. På Engelska markeras damen med Q, tornet med R, löparen med B, hästen med N (du kan även se Kt) och bonden med P.
Schackpjäs värde bonde Bonde (B) = 1 poäng
värdet på en häst i Schack? Springare/Häst (S) = 3 poäng
Löparens värdering i Schack? Löpare/Biskop (L) = 3 poäng
Hur mycket är ett Torn värt i Schack? Torn/Slott (T) = 5 poäng
Vilket är Damens värde i Schack? Dam/Drottning (D) = 9 poäng
Hur beräknar man Kungens värde i Schack? Kung (K) = Ovärdelig (om du förlorar kungen är spelet slut)

Det verkliga värdet på en Schackpjäs varierar under spelet

Schackpjäsernas värdering i listan ovanför är en statisk värdering. Men i verkligheten skiftar pjäsernas värde under spelets gång. T.ex. så är Damen inte så mycket värd i början men kanske värd 12 om man har kvar den i slutskedet då hon kan röra sig fritt och slakta motståndarens pjäser åt alla håll. Kungens egentliga spelstrategiska värde är lågt i början men högt i slutet då en aktiv kung kan understödja kvarvarande Bönder i en attack med begränsade resurser, eller om man är tvingad till ett defensivt spel, så är kungen även där en stark backup att gardera sina kvarvarande pjäser med. Detta genom att ställa den bakom en linje med 3 Bönder eller liknande understödspositioner. Löpare och Torn blir mer värdefulla i slutet p.g.a att dom kan röra sig fritt och långt medan Hästen tappar något i värde under spelets gång.


Vad är Schackmatt? - Hur gör man Schackmatt?

Vad heter Schack på olika språk?

Lär dig grunderna i Schack här - enkelt och snabbt 1 A4

Zlatan Snackar Schack

Schackvideo - Lär dig Schack - Strategi & Taktik

Sitemap för schack-spel.net

Schackpjäser, värdet på schackpjäser, Gratis Schackspel online, Lär Dig Spela Schack snabbt, nybörjare i schack


Schackfrågor - Vilket värde har en pjäs i Schack?

För att kunna bli en mästare i Schack måste man lära sig att förstå och värdera pjäserna rätt. Det går faktiskt att tilldela varje pjäs ett poäng värde för att illustrera hur starka och värdefulla dom är. Den här sidan ger svar på hur mycket varje enskild pjäs kan värderas till. Antagligen kom du till den här Schacksidan genom att ställa dig frågor som: Bondens värde?, Springarens värde?, löparens värde?, tornets värde?, Damens värde?, Kungens värde? eller lite längre frågor om Schack och pjäsernas relativa styrka så som: Schackpjäsen Bonde vad har den för relativt värde?, värdera en häst i Schack?, Löparens värde i Schackspel?, Hur många poäng har ett Torn i värde i Schack?, Dam värde Schack?, Vilket är Damens värdering i Schack?, Hur beräknar man Kungens värde i Schack?, lista med värden på schackpjäser, och sist men inte minst så kan man även ställa sig Schackfrågan: Vilka är de Relativa värdena för schackpjäser?. Hoppas du har fått svar på dina frågor. Börja Spela Schack nu genom att klicka på schackbrädet i blått och vitt här ovanför. Lycka Till!